Faq

Waarom KZGO?
EDventure heeft het initiatief genomen om de organisatiegraad van de onderwijsadviesbranche te verhogen door onderwijsadviesbureaus en ZGO’s met elkaar te verbinden.
Waaraan moet een ZGO voldoen om ingeschreven te worden in het KZGO?
Om opgenomen te kunnen worden in het KZGO moet aantoonbaar aan de gestelde kwaliteitscriteria zijn voldaan. Daarvoor moet een aantal verplichte documenten worden geüpload via deze website én via aanvinken worden verklaard dat aan een aantal verplichte voorwaarden wordt voldaan. Klik hier om u aan te melden.
Wanneer is een ZGO ‘zelfstandig’?
Als ZGO verricht u als zelfstandige zonder personeel in opdracht van klanten onderwijsadviesdiensten. Klanten zijn bijvoorbeeld scholen, samenwerkingsverbanden en onderwijsadviesbureau.
Welke ZGO’s kunnen zich aanmelden voor een audit?
In principe kunnen alle zelfstandige onderwijsadviseurs (zonder personeel) die hun diensten verrichten in de educatieve infrastructuur zich aanmelden voor opname in het KZGO, mits zij aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoen.
Kunt u zonder audit worden ingeschreven in het KZGO?
Nee. Om in het KZGO ingeschreven te worden moet u voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. In alle gevallen is een audit op deze eisen nodig vóórdat u in het KZGO kunt worden ingeschreven.
Hoe lang is registratie in het KZGO geldig?
Inschrijving na een positief audit-resultaat is voor een periode van twee jaar. Om in het KZGO opgenomen te blijven, wordt iedere twee jaar opnieuw een audit uitgevoerd op de geldende kwaliteitscriteria en voorwaarden voor registratie. Indien u zich niet (tijdig) aanmeldt voor de ‘verlengingsaudit’ of niet meer (volledig) aan de eisen en/of voorwaarden voldoet, wordt opname in het KZGO per direct beëindigd.
Voor de audit zijn alle documenten geupload, maar nog niet alles is in orde. Wat nu?
U ontvangt een e-mail waarin de eventuele tekortkomingen zijn aangegeven. U logt vervolgens weer in met de reeds verstrekte toegangscode met bijbehorend wachtwoord. Bij de (in de e-mail aangegeven) punten vult u de noodzakelijke informatie aan en stuurt de aanvullende documenten alsnog via de website toe. Let op: deze documenten moeten in PDF-formaat worden toegezonden!

Hoe lang duurt het voor ik vervolgens bericht krijg?
Nadat u de audit (en later eventueel de verbeterpunten) via de website heeft toegezonden, krijgt u zo snel mogelijk een reactie, maar in ieder geval binnen twee weken.
Wie voert de audit uit?
De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)
CPION is een onafhankelijke certificerende instelling, met veel kennis van de onderwijswereld, ervaring op het gebied van auditing en verzorgt inhoudelijke toetsing van (post initiële) opleidingen.
Wat zijn de kosten van aanmelding en eventuele audit voor een ZGO?
De kosten voor aanmelding, audit en registratie zijn eenmalig € 275,00 exclusief BTW. Deze kosten bent u altijd verschuldigd, moeten vooraf worden voldaan, en worden bij negatieve uitkomst van de audit niet gerestitueerd. Na positieve afronding van de audit vindt registratie plaats voor een periode van twee jaar.

Voor iedere tweejaarlijkse verlenging van de inschrijving in het KZGO, en de daarvoor benodigde audit, geldt een tarief van € 250,00 exclusief BTW.
Is het KZGO-register openbaar?
Ja, het register is openbaar en te raadplegen via de websites van EDventure en onderwijsexpertise.nl.
Vermelding vindt plaats op naam en in alfabetische volgorde. Er worden geen registratienummers toegekend.

Hoe kunt u uw inschrijving in het KZGO wijzigen?
Uw profiel wordt opgenomen in het register op Onderwijsexpertise.nl. Het is dus niet mogelijk uw gegevens online te wijzigen.

Stuur bij een wijziging in uw omstandigheden een e-mail met uw verzoek tot wijziging en een korte toelichting naar info@kzgo.nl. U krijgt dan bericht over de voor u meest geschikte handelwijze.
Wat is het voordeel om in het KZGO opgenomen te zijn?
Het is een keurmerk waarmee zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs zich naar (potentiële) klanten kunnen onderscheiden, presenteren, profileren en positioneren als een kwalitatief hoogwaardige onderwijsadviseur. Onder andere door opname in het register op Onderwijsexpertise.nl, met het KZGO-beeldmerk. Ondersteuning bij overeenkomsten en algemene voorwaarden, en een passend professionaliseringsaanbod.