Aanmelden Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs voor inschrijving in het KZGO

Klaar zetten om te uploaden bij uw aanmelding:

 1. Uw CV (Curriculum Vitae), inclusief diploma (minimaal op HBO-opleiding)
 2. Uw KvK-inschrijving
 3. Kopie van recente opdrachtbevestiging aan een opdrachtgever (op het terrein van onderwijsadvisering)
 4. Kopie van een recente factuur aan een opdrachtgever (op het terrein van onderwijsadvisering)
 5. Een kopie polis van uw aansprakelijkheidsverzekering
 6. Uw portfolio op het terrein van onderwijsadvisering (o.a. wat heeft u gedaan, welke expertise heeft u ontwikkeld, met wie werkt u op welke terreinen samen) 
 7. Deelnamecertificaat/-certificaten voor deskundigheidsbevordering (opleiding, scholing, cursus, training e.d.)
 8. Kopie evaluatieformulier van een opdrachtgever over klanttevredenheid

Verder wordt u bij uw aanmelding gevraagd te verklaren dat:

 1. U bekend bent met de werkmethodiek van uw opdrachtgever(s).
 2. U (periodiek) deelneemt aan professionaliseringsactiviteiten (van/via EDventure, minimaal 1 activiteit per jaar)
 3. Er zorg wordt gedragen voor vervanging (bij calamiteiten)
 4. Opdrachten worden geƫvalueerd en benut voor verbetering van dienstverlening
 5. Er een adequate (financiƫle) administratie wordt gevoerd
 6. U vertrouwelijkheid in acht neemt
 7. U werkt volgens de Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling van EDventure 

Nadat u zich heeft aangemeld vragen wij u om de factuur voor aanmelding, audit en registratie online te betalen via de webshop van EDventure: http://shop.edventure.nl/product/audit-kzgo/ Ook ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail.
Na ontvangst van uw opdrachtbevestiging en betaling van de factuur zullen wij uw aanvraag voor registratie in het KZGO in behandeling nemen. U ontvangt binnen 2 weken bericht.