Volg de Aanmeldings- en Auditprocedure

Een positief afgesloten audit is voorwaarde voor inschrijving in het KZGO. 
Aanmelden als Zelfstandig Gevestigd Onderwijsadviseur voor het KZGO

Hoe ziet de audit eruit?

De audit voor ZGO’s gebeurt online. Als onderdeel van de aanmeldings- en auditprocedure zal u gevraagd worden diverse documenten als PDF te uploaden. 

Wie voert de audit uit?

De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)
CPION is een onafhankelijke certificerende instelling, met veel kennis van de onderwijswereld, ervaring op het gebied van auditing en verzorgt inhoudelijke toetsing van (post initiële) opleidingen.

Hoe lang is de registratie geldig?

Een registratie is twee jaar gelding vanaf het moment van inschrijving.

Wat zijn de kosten voor een ZGO?

De kosten voor aanmelding, audit en registratie zijn eenmalig € 275,00 exclusief BTW. Deze kosten bent u altijd verschuldigd, moeten vooraf worden voldaan via de webshop van EDventure, en worden bij een negatieve uitkomst van de audit niet gerestitueerd. Na positieve afronding van de audit vindt registratie plaats voor een periode van twee jaar.
Voor iedere tweejaarlijkse verlenging van de inschrijving in het KZGO, en de daarvoor benodigde audit, geldt een tarief van € 250,00 exclusief BTW.
Prijspeil 2018. Prijswijzigingen voorbehouden.
De factuur voor de audit kunt u online voldoen via de webshop van EDventure: http://shop.edventure.nl/product/audit-kzgo/