Disclaimer


Toegang tot en het gebruik van de website van de Stichting KZGO betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

  • Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of correct is weergegeven. KZGO, EDventure, Onderwijsexpertise.nl en/ of CPION zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
  • Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom van CPION en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
  • De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van KZGO.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. KZGO is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
  • Voor opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@kzgo.nl
  • Heeft u een klacht? Dan vindt u hier de klachtenregeling;